Juni 1997

2/6 1997 Junggrens Café

16/6 1997 Föreningsgatan

30/6 1997 "Branta trappan", Billdal

tillbaka