Årsskrift för 2000

Från definition till aktion

Vid slutet av 1999 bestämde Måndagsgruppen att inte längre uteslutande syssla med kulturdefintion, utan även aktivt ta del i främjandet av kulturyttringar som motsvarar dess egna intressen och målsättning: att med fantasin som medel söka förstå och förklara verkligheten. Detta sammanfattades i stadgarna, som antogs den 31 januari 2000.

Som en följd av det nya kravet på kulturaktion beslutades den 15 maj att ge ut en årsskrift. Vid årsmötet den 31 juli diskuterades närmare det tänkta innehållet för en sådan skrift; bidragen skulle komma såväl från gruppens egna medlemmar som från utomstående samt representera skilda ämnen och genrer.

Måndagsgruppen har den stora glädjen att presentera "Ellips", årsskriften för 2000.

Innehåll:

"Scener" av Jonas Sundvall

"Kan vi någonsin förstå fåren?" av Åsa Premmert

"Sex dikter" av Johan Lindblom

"I matematikens landskap" av Robert Berman

"Portvaktarens död" ur Novus

"Pseudo-Sallustius: Invektiv mot Cicero" av Lars Nordgren

"Måndagsresan - idyll i tre akter" av Rickard Melkersson

 

Vill du veta mer om de medverkande i Ellips? Klicka här.

Har du praktiska frågor? Här finns svaren.

Bor du i Göteborg eller Jönköping? Då kan du köpa Ellips direkt av en gruppmedlem. Skicka ett e-mail till:

sekretariat@montagsgruppe.com

© Montagsgruppe 2002