Oktobierfest 2001, 10 september.

Bilderna är i kronologisk ordning. Se också mötesprotokollet här.

Tillbaka till Bilder

 

Måndagsgruppen | Möten | Arkiv | Bilder | Årsskrift | Månadsbrev

© Montagsgruppe 2001