Oktobierfestival 2003

Varje år firar Måndagsgruppen under hösten med en Oktobierfestival. Detta är ett av de tillfällen under året som ges utomstående att delta i gruppens verksamhet. Denna gång hölls festen den 13 oktober och nytt för i år var, förutom två nya sånger, titeln Knödlerherzog. Festligheterna filmades också, och inom kort blir det möjligt att återuppleva festligheterna eller kanske se dem för första gången.

Tillbaka till Bilder

Måndagsgruppen | Möten | Arkiv | Bilder | Årsskrift | Månadsbrev | Herbarium

© Montagsgruppe 2003