Romresan 1996

Under denna resa slogs det bland annat fast att Tibern utgör "Roms smutsiga aorta" och att konsten bör vara en perfekt avbildning av det icke-perfekta. Klicka på de små bilderna för att se dem större.

Under resan hölls naturligtvis ett möte, vars protokoll finns här.

Tillbaka till Bilder

 

Måndagsgruppen | Möten | Arkiv | Bilder | Årsskrift | Månadsbrev | Herbarium

© Montagsgruppe 2000