tillbaka

Lönn - Acer Platanoides

Plockat den 30/9 2000, Kungsparken, Gbg.