H E R B A R I V M

 

En blomma från det växtfattiga Island, juni 2001

En samling rötter från Sydamerika, januari 2001

Resultatet av exkursionen den 16/10 2000

Gåva till Måndagsgruppen den 25/9 2000

Första bidraget till herbariet

 

Måndagsgruppen | Möten | Arkiv | Bilder | Årsskrift | Månadsbrev | Herbarium

© Montagsgruppe 2005