Rötter från Venezuela och Surinam

Måndagsgruppen har en nära vän att tacka för insamlandet och hemfraktandet av rötterna.

Tillbaka till Herbarium