Bilder

Måndagsgruppen i bilder - en möjlighet att bättre lära känna gruppen och dess verksamhet. Du kan alltid klicka på den synliga bilden för att se nästa.

Blåmåndag, den 7 februari 2005

Polaroidkameran 8 december 2003 - 20 december 2004

Oktobierfestival, den 13 oktober 2003

Oktobierfestival, den 16 september 2002

Måndagsresa till Båstad, den 5 augusti 2002.

Oktobierfestival, den 10 september 2001

Resa till Läckö slott den 9 juli 2001

Måndagsresan till Gävle, den 31 juli 2000.

 

Romresan år 2000, den 12-16 november.

Oktobierfestivalen, den 25 september 2000.

Måndagsgruppens första resa till Rom, den 14-19 april 1996

 

Måndagsgruppen | Möten | Arkiv | Bilder | Årsskrift | Månadsbrev | Herbarium

© Montagsgruppe 1996-2005