Möten

Gruppens ambition är att hålla möte, Verabredung, varje måndag. Vid mötena förs protokoll, vilka vanligen består av en dagordning, som sedan, under rubriken Kommentare, följs av en sammanfattning av diskussionen kring punkterna. Om mötet har ett särskilt tema saknas vanligen kommentarer och ofta även dagordning. Istället kan en lista över mötets olika hållpunkter finnas. Protokollen förs på tyska.

Nedan följer länkar till de senaste tre mötenas protokoll.

 

 31/12 2007 Sveagatan

 30/6 2008 Slottskogen - Unter den Eichen

 25/8 2008 Jacobs - Central'n, Sthlm

Tidigare möten

 

Måndagsgruppen | Möten | Arkiv | Bilder | Årsskrift | Månadsbrev | Herbarium

© Montagsgruppe 2008